egiten duguna

Norentzat

norentzat

Kudeatzen ditugun titulartasun publikoko zerbitzuen pertsona hartzaileak lehen edo bigarren mailako arretako Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileak dira gehienbat. Gure esku- hartzearen xedea dira bazterketa egoeran, babesik gabe edo mendekotasun egoeran egon eta, 12/2008 Legearen ondorioz eratutako gizarte zerbitzuen zorroan deskribatzen denaren arabera, gizarte eta hezkuntza alorrean eta arlo psikosozialean esku hartzea behar duten haur-gazteak, helduak eta familiak.

Zerbitzuaren eskaintzaren hartzaileak dira, halaber, arreta psikosoziala eta harrerari eta adopzioari buruzko aholkularitza espezializatua behar dutelako Arlobi-Adoptiara jotzen duten pertsonak.

Horrez gain, eskola eta famili eremuetako prebentzio programak hezkuntza komunitate osoari zuzentzen zaizkio: ikasleak, irakasleak eta familiak.

Halaber, kooperatibak hainbat aholkularitza eta formazio proiektu kudeatzen ditu, gizarte zerbitzuen sektoreko profesionalei zuzenduak.